Svět online, software

a aplikací

Aplikace Flins

Je určena terénním a ambulantním úhradový i bezúhradovým službám sociální prevence a EU projektům OPZ+.

Poskytuje kvantitativní důkazy dopadu služeb a projektů na klienty.
Vyvinut sociálními pracovníky a experty na sociální práci.

Klienti

Přehledné karty klientů s detailní evidencí všech záznamů. Oddělování klientů se smlouvou a oslovených zájemců. Evidence jednotlivců i členů rodiny.

Výkony a statistiky

Zaznamenávání výkonů dle specifikace služby i kraje. Evidence přímé práce a práce ve prospěch klienta. Statistky dle potřeb kraje, MPSV i speciálních požadavků.

Individuální plány

Individuální plánování, revize a vyhodnocování.
Škálování IP a přehledné statistiky v čase dle stavů IP pro jednotlivé klienty i celou službu.

Finanční systém

Automatizovaný systém generování plateb, faktur, dobropisů a smluv. Přehledné statistiky a exporty pro účetní oddělení. Možnost platby platby služeb online.

Modul IP impact

Unikátní systém, který jako jediný v České republice dokáže vyhodnotit dopad služby na klienta a vyjádřit její úspěšnost prostřednictvím přehledných grafů v profilu klienta. Umí poskytnout důkaz potřebnosti služby jako celku pro donory.

Android aplikace

Aplikace do terénu umožňuje zaznamenávat výkony, zakládat klienty a uzavírat smlouvy kdekoli a kdykoli. Systém diktování pak usnadňuje zaznamenávání textu výkonů pouhým hlasem.

Klientská zona

Klientská zóna je určena úhradovým službám. Klient má přehled o poskytnutých službách, smlouvách, souhlasech se službou a platbách. Je také upozorňován na email v případě, že zapomene úhradu nebo vyprší smlouva.

Housing First

Evidence domácností a výzkumných dotazníků.

OPZ+ projekty

Výkazy práce, výpočty bagatelní podpory a další.

Importy z externích systémů

Importy klientů, výkonů, zaměstnanců a plateb.

Open AI chatbot

Chatbot pro klienty i sociální pracovníky.

Evidence vzdělávání

Databáze absolvovaných kurzů a výpočet hodin.

Plán rozvoje pracovníka

Evidence plánů a cílů pro vedoucí služeb.

Docházkový systém

Evidence odpracovaných hodin pracovníka.

Rezervační systém

Rezervace schůzek s pracovníky přes webový formulář.

Externí formulář pro zájemce o službu

Posílání poptávkových formulářů z webu do Flinsu.

GDPR

Systém souhlasů s poskytováním služby.

Smlouvy

Vedení smluv a jejich přehledné statistiky.

Exporty

Export veškerých dat uložených v systému do excel, csv nebo pdf.

Zápisy

Evidence denních zápisů, úrazů, mimořádných událostí, stížností.

Skladové zásoby

Evidence materiálu nebo majetku včetně výpočtu odpisů.

Výkazy práce

Výkazy odpracovaných hodin včetně nepřítomností.

Dotazníková šetření

Dotazníky spokojenosti pracovníků i klientů.

Náborový systém

Ukládání zájemců o zaměstnání včetně jejich profilů z webových formulářů.

Systémová upozornění

Notifikace do emailu pracovníků i klientů.

Naše portfolio

Nativní iOS a Android aplikace

Weby, e-shopy, rezervační systémy

Modulární vývoj a úpravy software

Reference

Jsme tým programátorů, kodérů analytiků a dalších profesí.
Pracujeme na techonologických řešeních na základě potřeb klienta.
Vyvíjíme vše od jednoduchých webových prezentací po složitá softwarová řešení výrobních linek.
Členové našeho týmu mají dlouholeté zkušenosti s vývojem pro nejrůznější odvětví.
Důraz klademe především na komunikaci s klientem, servis a držení kroku s technologickým vývojem.

Arasoft s.r.o.
Charvátova 1988/3
Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 089 77 402
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 328604
Neplátce DPH

Kontakt

Telefon

+420 608 292 300

Email